Vietnamese | 正體中文
下載管理
  分類 檔案 大小 下載次數
Ban Quản lý lao động, Văn phòng Kinh tế-Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc
Các loại biểu mẫu thẩm định hồ sơ
5 261 kb 7291
Mẫu hợp đồng lao động
3 743 kb 4452
Mẫu hợp đồng dịch vụ của công ty môi giới Đài Loan
1 247 kb 2032
Mẫu Bản cam kết lương và chi phí của người lao động trước khi sang Đài Loan làm việc
1 628 kb 2367
Danh sách công ty môi giới Đài Loan - Việt Nam
0 0 0
Danh sách công ty Việt Nam có lao động bỏ trốn hàng tháng
0 0 0
新增下載This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.