Vietnamese | 正體中文
GIỚI THIỆU LỊCH SỬ VÀ NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
LỊCH SỬ VÀ NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

I. Lịch sử thành lập:

- Bộ phận Quản lý lao động, trực thuộc Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc thành lập tháng 01/11/1999

- Bộ phận Quản lý lao động chính thức đổi tên thành Ban Quản lý lao động ngày 29/7/2004 theo Quyết định số 1031/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

II. Nhân sự Ban Quản lý lao động hiện nay:

1. Đỗ Minh Hoài - Chức vụ: Trưởng ban

2. Nguyễn Tuấn Sơn - Chức vụ: chuyên viên

3. Nhâm Hoa Cương - Chức vụ: chuyên viên

4. Phạm Thị Thuý - Chức vụ: chuyên viên, nghiệp vụ: kế toán


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.