Vietnamese | 正體中文
QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG ĐÀI LOAN LÀM VIỆC


I. QUY TRÌNH, THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

1. Thời gian nhận và trả hồ sơ thẩm định:

- Nhận hồ sơ: buổi chiều từ 2h đến 4h30 các ngày làm việc

- Trả hồ sơ: buổi chiều từ 2h đến 4h30 các ngày làm việc

- Thời gian thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc

2. Chi phí thẩm định hồ sơ: 1.000NT$/bộ hồ sơ

II. VĂN PHÒNG KHÔNG TIẾP NHẬN HOẶC TRẢ LẠI HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TRONG CÁC TRUỜNG HỢP SAU ĐÂY:

1. Hồ sơ xin thẩm định có các biểu mẫu không đúng quy định của Văn phòng.

2. Hồ sơ điền thiếu nội dung, điền sai nội dung hoặc bị tẩy sửa.

3. Hồ sơ thiếu giấy tờ theo quy định.

4. Nội dung hồ sơ đăng ký thẩm định không phù hợp với pháp luật của Đài Loan và quy định của Việt Nam về đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan.

5. Công ty môi giới hoặc chủ sử dụng Đài Loan làm thủ tục tiếp nhận lao động Việt Nam vào Đài Loan làm việc có một hoặc các hành vi vi phạm nội dung đăng ký thẩm định tại Văn phòng dưới đây:

- Thực hiện sai các nội dung đã đăng ký tại Văn phòng khiến cho người lao động bị thiệt hại;

- Không sử dụng hợp đồng lao động đã được thẩm định tại Văn phòng làm hợp đồng ký với lao động;

- Làm giả hồ sơ, giấy tờ trong quá trình nộp hồ sơ thẩm định tại Văn phòng hoặc khi gửi hồ sơ về cho phía Việt Nam để làm các thủ tục tại Việt Nam;

6. Một số trường hợp đặc biệt khác theo chỉ thị của Văn phòng hoặc của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

III. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

1. Theo quy định của Việt Nam về đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan thì Công ty môi giới hoặc chủ sử dụng Đài Loan muốn tiếp nhận lao động Việt Nam thông qua Công ty cung ứng nhân lực của Việt Nam phải ký kết Hợp đồng cung ứng lao động. Hợp đồng này nộp cho Văn phòng một lần khi bắt đầu quan hệ hợp tác và khi ký lại hợp đồng để theo dõi, quản lý. Văn phòng (Ban Quản lý lao động) sau khi kiểm tra hợp lệ sẽ đóng dấu lên hợp đồng và trả lại cho hai bên ký hợp đồng mỗi bên một bản.

2. Hợp đồng cung ứng lao động phải có nội dung phù hợp với pháp luật của Việt Nam và Đài Loan và cần được ký lại khi:

- Một hoặc hai bên đổi tên công ty, địa chỉ, người phụ trách;

- Việt Nam hoặc Đài Loan sửa đổi quy định pháp luật dẫn đến phải thay đổi nội dung hợp đồng cung ứng lao động;

- Hợp đồng cung ứng lao động hết hiệu lực;

- Hai năm liên tiếp không phát sinh việc thẩm định hồ sơ tiếp nhận lao động tại Văn phòng theo Hợp đồng cung ứng đó.

3. Khi xin thẩm định hồ sơ cho mỗi đợt tuyển dụng cụ thể, công ty môi giới hoặc chủ sử dụng Đài Loan cần thông báo cho công ty Việt Nam về số lượng cần tuyển dụng lần này, thống nhất các điều kiện tuyển mộ cụ thể trên cơ sở Hợp đồng cung ứng, pháp luật Đài Loan và quy định của Việt Nam về đưa lao động sang Đài Loan làm việc. Sau khi Công ty Việt Nam đồng ý cung ứng lao động với các điều kiện đã thống nhất thì công ty môi giới Đài Loan hoặc chủ sử dụng mới làm thủ tục xin thẩm định hồ sơ tại Văn phòng.

4. Đề nghị các doanh nghiệp hai bên thực hiện theo trình tự nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả quy trình thẩm định hồ sơ tại Văn phòng, tránh phát sinh tranh chấp đáng tiếc sau khi người lao động nhập cảnh Đài Loan.


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.