Vietnamese | 正體中文
LIÊN LẠC VỚI BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
LIÊN LẠC VỚI BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

I. Tên gọi và địa chỉ giao dịch của Ban Quản lý lao động:

1. Tên và địa chỉ tiếng Trung:

越南經濟文化辦事處勞工管理組

地址:10486台北市中山區松江路101號2樓

2. Tên và địa chỉ tiếng Anh:

Viet Nam Economic and Cultural office in Tai pei, Division of labour Administration

Add: 2F., No. 101, Song Jiang road, Zhongshan distric, Taipei, Taiwan

II. Thời gian làm việc của Ban Quản lý lao động:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Buổi sáng: từ 8h30 đến 12h

Buổi chiều: từ 2h đến 6h

(Riêng thứ 2 hàng tuần từ 8h30 đến 9h30 giao ban Văn phòng, không tiếp khách)

III. Phương thức liên lạc với Ban Quản lý lao động:

1. Điện thoại: 02.25043477, máy lẻ: 101, 102, 103, 104.

2. Số fax: 02.2506.0587: nhận công văn của các cơ quan, tổ chức liên quan và các loại đơn, thư của người lao động Việt Nam.

3. Thư điện tử: veco.labor@vecolabor.org.tw : trao đổi thông tin, nhận và gửi công văn, tài liệu (bản scan) của các doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

IV. Nghiệp vụ: giải quyết các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (theo quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý lao động tại Thông tư 07/TTLT/BLĐTBXH-BNG ngày 3 tháng 6 năm 2004).


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.