Vietnamese | 正體中文
Văn phòng Kinh tế Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc
I. VĂN PHÒNG KINH TẾ - VĂN HOÁ VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC (trụ sở chính)

1. Tên giao dịch tiếng Anh: Viet Nam Economic and cultural office in Tai pei (Head office):

2. Địa chỉ giao dịch: Tầng 2, 3 số 65, đường Tùng Giang, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

English address: 2, 3F., No. 65, Song Jiang road, Zhongshan distric, Taipei, Taiwan.

- Điện thoại: 02.2516.6626

- Fax: 02.2516.6625

3. Nghiệp vụ chính: giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam như: Quốc tịch, hôn nhân, cấp, đổi hộ chiếu và chứng minh nhân dân Việt Nam, công chứng giấy tờ (văn bằng, chứng chỉ, uỷ quyền...), bảo hộ công dân Việt Nam, đầu tư tại Việt Nam, cấp visa, thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam; Nơi tiếp đón khách xã giao chính thức của Văn phòng.II. BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (VĂN PHÒNG KINH TẾ - VĂN HOÁ VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC)

1. Tên giao dịch tiếng Anh: Viet Nam Economic and Cultural office in Tai pei, Division of labour Administration

2. Địa chỉ giao dịch: Tầng 2, số 101, đường Tùng Giang, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

English address: 2F., No. 101, Song Jiang road, Zhongshan distric, Taipei, Taiwan

- Điện thoại: 02.25043477, máy lẻ: 101, 102, 103, 104

- Fax: 02.2506.0587 - Email: veco.labor@vecolabor.org.tw

3. Nghiệp vụ chính: giải quyết các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan.

Chi tiết xem: Ban Quản lý lao độngIII. BỘ PHẬN THƯƠNG MẠI (VĂN PHÒNG KINH TẾ - VĂN HOÁ VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC)

1. Tên giao dịch tiếng Anh: Viet Nam Economic and Cultural office in Tai pei, Trade Mission

2. Địa chỉ giao dịch: Phòng 1, tầng 3, số 101, đường Tùng Giang, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

English address: 3F/1., No. 101, Song Jiang road, Zhongshan distric, Taipei, Taiwan

- Điện thoại: 02.2503.6840

- Fax: 02.2503.6842

3. Nghiệp vụ chính: các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.