Vietnamese | 正體中文
Thông báo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lao động Việt Nam bỏ trốn tại Đài LoanYoruma kapalı  友善列印    
 

Thông báo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lao động Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan
1. Ngô Văn Thắng, số hộ chiếu: B1977130
2. Phạm Văn Hùng,số hộ chiếu: B5079463
3. Lê Văn Tú, số hộ chiếu: B6388015
4. Hoàng Văn Đôi, số hộ chiếu: B7563802
5. Lê Thị Năm, số hộ chiếu: B4926078
6. Nguyễn Đình Tân, số hộ chiếu: B7840568
7. Hán Thị Hồng Yến, số hộ chiếu: B7257559
8. Nguyễn Nho Nguyện, số hộ chiếu: B6637635
9. Nguyễn Văn Tịnh, số hộ chiếu: B1763085
10. Hoàng Văn Tuấn, số hộ chiếu: B6791300
11. Nguyễn Ngọc Nam, số hộ chiếu: B3997290
12. Trương Thành Đô, số hộ chiếu: B7415026
13. Ngô Văn Sơn, số hộ chiếu: B5087283
14. Nguyễn Nam Hoàng, số hộ chiếu: B5524065
15. Nguyễn Văn Tuấn, số hộ chiếu: B5534848
16. Trần Văn Ký, số hộ chiếu: B5056867
17. Nguyễn Quốc Toàn, số hộ chiếu: B4353896
18. Nguyễn Quang Đông, số hộ chiếu: B3948204
19. Võ Thanh Hải, số hộ chiếu: B6449287
20. Lâm Xuân Tình, số hộ chiếu: B7076211
21. Bùi Thị Nhất, số hộ chiếu: B7833462
22. Nguyễn Thị Tuyết, số hộ chiếu: B8465713
23. Nguyễn Văn Dương, số hộ chiếu: B3684965
24. Hà Văn Hậu, số hộ chiếu: B7671779
25. Nguyễn Tiến Thành, số hộ chiếu: B2404269
26. Nguyễn Thị Long, số hộ chiếu: B8224845
27. Võ Hải Quang, số hộ chiếu: B7660926
28. Hoàng Xuân Dũng, số hộ chiếu: B6073942
29. Nguyễn Thị Hoa, số hộ chiếu: B4275817
30. Nguyễn Văn Sơn, số hộ chiếu: B8553004
31. Cao Huy Biển, số hộ chiếu: B8532015
32. Hồ Thanh Long, số hộ chiếu: B5294919
33. Trần Thị Mai, số hộ chiếu: B7352451
34. Nguyễn Thị Chung, số hộ chiếu: B8203185
35. Đỗ Văn Đông, số hộ chiếu: B4696762
36. Nguyễn Bắc, số hộ chiếu: B5408005
37. Đoàn Trung Sỷ, số hộ chiếu: B5697578
38. Nguyễn Thị Duyên, số hộ chiếu: B7784527
39. Đinh văn Khoát, số hộ chiếu: B8291729
40. Lê Văn Bảo, số hộ chiếu: B5088572
41. Toàn Văn Tín, số hộ chiếu: B4527174
42. Lê Văn Thư, số hộ chiếu: B5135562
43. Nguyễn Văn Chiến, số hộ chiếu: B7251775
44. Vũ Văn Thuận, số hộ chiếu: B7690685
45. Nguyễn Thị Doanh, số hộ chiếu: B8046662
46. Lê Tuấn Anh, số hộ chiếu: B8119997
47. Nguyễn Hữu Tâm, số hộ chiếu: B8051373
48. Vũ Văn Định, số hộ chiếu: B8289476
49. Đặng Văn Huy, số hộ chiếu: B2813566
50. Ngô Hồng Nhuận, số hộ chiếu: B7245264
51. Kiều Văn Minh, số hộ chiếu: B8296805
52. Hoàng Thị Nết, số hộ chiếu: B4607699
53. Hoàng Văn Thảo, số hộ chiếu: B3944805
54. Nguyễn Văn Phương, số hộ chiếu: B6689688
55. Vũ Thị Chiến, số hộ chiếu: B3691819
56. Mai Văn Trường, số hộ chiếu: B6010890
57. Tô Hữu Khuynh, số hộ chiếu: B5142947
58. Nguyễn Văn Phàn, số hộ chiếu: B5639182
59. Lê Thị Thuý Hiền, số hộ chiếu: B7192954
60. Đậu Văn Toán, số hộ chiếu: B4937330
61. Nguyễn Văn Hà, số hộ chiếu: B7352341
62. Tạ Thị Sinh, số hộ chiếu: B7843579
63. Nguyễn Thị Thuý Hằng, số hộ chiếu: B2538051
64. Vũ Văn Toàn, số hộ chiếu: B7962194
65. Đỗ Thị Quỳnh Trang, số hộ chiếu: B7256986
66. Nguyễn Trịnh Hải, số hộ chiếu: B7422427
67. Nguyễn Duy Hưng, số hộ chiếu: B6076744
68. Vũ Ngọc Linh, số hộ chiếu: B7006406
69. Phùng Thanh Chung, số hộ chiếu: B8211258
70. Nguyễn Văn Nam, số hộ chiếu: B2559923
71. Nguyễn Văn Triệu, số hộ chiếu: B7624235
72. Vũ Ngọc Đĩnh, số hộ chiếu: B1638683
73. Đặng Văn Giáp, số hộ chiếu: B4821367
74. Hồ Văn Đường, số hộ chiếu: B7625514
75. Nguyễn Thị Tám, số hộ chiếu: B4527631
76. Nguyễn Thị Huyền, số hộ chiếu: B7318298
77. Đặng Việt Dũng, số hộ chiếu: B4022230
78. Phạm Thị Thanh Mai, số hộ chiếu: B6803553
79. Nguyễn Thị Nguyệt Nga, số hộ chiếu: B1974168
80. Trịnh Xuân Quyền, số hộ chiếu: B4515632
81. Đinh Công Hiếu, số hộ chiếu: B4591984
82. Trần Thị Hằng, số hộ chiếu: B2006586
83. Phạm Thành Duy, số hộ chiếu: B3769739
84. Tống Thành Kiên, số hộ chiếu: B6097854
85. Thái Văn Cảnh, số hộ chiếu: B6325795
86. Vũ Hữu Hưng, số hộ chiếu: B7233326
87. Hoàng Thị Hằng, số hộ chiếu: B5092394
88. Hà Văn Luật, số hộ chiếu: B8203702
89. Phạm Xuân Hưng, số hộ chiếu: B7567232
90. Phạm Khắc Thao, số hộ chiếu: B6068930
91. Nguyễn Văn Tuyên, số hộ chiếu: B7956992
92. Trần Thị Bích, số hộ chiếu: B8276472
93. Trần Thị Ni, số hộ chiếu: B4730181
94. Hoàng Bá Nhâm, số hộ chiếu: B5890757
95. Nguyên Trung Tuấn, số hộ chiếu: B7193204
96. Vũ Xuân Hải, số hộ chiếu: B5373427
97. Trần Thị Thiết, số hộ chiếu: B5382093
98. Nguyễn Ngọc Hà, số hộ chiếu: B4193150
99. Hoàng Văn An, số hộ chiếu: B7252869
100. Nguyễn Văn Trường, số hộ chiếu: B7024265
101. Phạm Tiến Đức, số hộ chiếu: B5641070
102. Lều Vũ Giang, số hộ chiếu: B8195910
103. Nguyễn Hoàng Quảng, số hộ chiếu: B7077482
104. Bùi Ngọc Huyên, số hộ chiếu: B4720104
105. Nguyễn Xuân Tiệu, số hộ chiếu: B8292747
106. Lê Ngọc Mai, số hộ chiếu: B7778031
107. Nguyễn Văn Nghĩa, số hộ chiếu: B4924541
108. Phan Thị Thuý, số hộ chiếu: B5411464
109. Lê Thị Tình, số hộ chiếu: B4726891
110. Đinh Thị Nhung, số hộ chiếu: B5373169
111. Nguyễn Chiến Điệp, số hộ chiếu: B7423626
112. Lê Thị Đào, số hộ chiếu: B6331814
113. Vũ Thị Hồng, số hộ chiếu: B8025714
114. Lưu Đình Thắng, số hộ chiếu: B8043418
115. Trịnh Đình Hiếu, số hộ chiếu: B5202853
116. Lầu Thị Vân, số hộ chiếu: B7230505
117. Chu Đức Tuấn, số hộ chiếu: B7792762
118. Đỗ Đình Nam, số hộ chiếu: B1761831
119. Nguyễn Thị Ngữ, số hộ chiếu: B8110159
120. Phạm Văn Khánh, số hộ chiếu: N1565320
121. Phạm Văn Mạnh, số hộ chiếu: B6689804
122. Lê Văn Tài, số hộ chiếu: B6340125
123. Vũ Ngọc Duyên, số hộ chiếu: B4285626
124. Nguyễn Như Dũng, số hộ chiếu: B7073682
125. Hà Quang Minh, số hộ chiếu: B5324426
126. Lê Trọng Khánh, số hộ chiếu: B7963591
127. Nguyễn Văn Chung, số hộ chiếu: B6284672
128. Phạm Thị Hường, số hộ chiếu: B5627581
129. Nguyễn Tiến Dũng, số hộ chiếu: B6851589
130. Lý Thị Thế, số hộ chiếu: B4725503
131. Nguyễn Văn Cường, số hộ chiếu: B2337984
132. Nguyễn Xuân Tiềm, số hộ chiếu: B7614354
133. Nguyễn Thế Thanh, số hộ chiếu: B8358910
134. Lê Văn Hùng, số hộ chiếu: B6794335
135. Nguyễn Văn Triệu, số hộ chiếu: B7625107
136. Tô Quang Đạo, số hộ chiếu: B4736698
137. Nguyễn Đình Long, số hộ chiếu: B5079677
138. Phạm Văn Hưng, số hộ chiếu: B8012957
139. Vũ Thị Thùy Linh, số hộ chiếu: B6505633
140. Trần Ân Tụng, số hộ chiếu: B6519020
141. Vũ Tuấn Tú, số hộ chiếu: B4392735
142. Trần Đắc Vì, số hộ chiếu: B6518018
143. Trần Thị Hà, số hộ chiếu: B5407402
144. Nguyễn Đức Mạnh, số hộ chiếu: B7134833
145. Hoàng Đức Chung, số hộ chiếu: B7791765
146. Vũ Đình Tân, số hộ chiếu: B7147858
147. Trần Văn Nam, số hộ chiếu: B3415180
148. Hoàng Văn Tiến, số hộ chiếu: B7783605
149. Nguyễn Trọng Trường, số hộ chiếu: B4601157
150. Chu Khắc Sỹ, số hộ chiếu: B6668963
151. Võ Văn Hoàn, số hộ chiếu: B7234840
152. Nguyễn Thị Minh, số hộ chiếu: B4864519
153. An Như Báu, số hộ chiếu: B7976914
154. Nguyễn Đình Thụ, số hộ chiếu: B7973888
155. Phạm Văn Hưởng, số hộ chiếu: B8169221
156. Nguyễn Văn Khương, số hộ chiếu: B7969310
157. Nguyễn Thị Phúc, số hộ chiếu: B5327599
158. Vương Đức Tráng, số hộ chiếu: B8453956
159. Võ Toàn, số hộ chiếu: B5138710
160. Vũ Gia Quyền, số hộ chiếu: B7344964
161. Hoàng Thị Dương, số hộ chiếu: B8124554
162. Mai Văn Định, số hộ chiếu: B6649893
163. Nguyễn Văn Ngọc, số hộ chiếu: B6514198
164. Bùi Thị Hương, số hộ chiếu: B5641983
165. Nguyễn Văn Huân, số hộ chiếu: B6071477
166. Nguyễn Trung Hiếu, số hộ chiếu: B7200052
167. Hồ Trọng Nghĩa, số hộ chiếu: B8299458

Văn phòng Kinh tế Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc
Ban Quản lý lao động
Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Yazıyı Gönderen: veco Eklenme Tarihi: Saturday 13 December 2014 - 15:40:27


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.